Senaste nytt

Med anledning av coronavirusets utveckling har HSB Mölndal beslutat att enbart genomföra akuta åtgärder i lägenheter under en tid framöver. De har tagit det här beslutet med hänsyn till både kunder och medarbetare för att begränsa smittspridning, förhindra att personer ur riskgrupperna smittas och på sikt bidra till att minska trycket på vården.

Om ditt ärende inte är akut ber vi dig att avvakta med din felanmälan. Akuta felanmälningar är till exempel vattenläckor, strömbortfall i hela lägenheten eller avloppsstopp med risk för översvämning. Vi och HSB är ledsna för eventuella besvär detta medför men hoppas att ni har förståelse för detta.

NI är alltid välkomna att kontakta HSB och oss om ni har frågor.

Ni gör felanmälan genom att fylla i det vanliga formuläret. Felanmälan behandlas av HSB:s reparatörer som tar kontakt med er så snart som möjligt efter att ärendet är registrerat.

För akuta ärenden utanför kontorstid kontakta Securitas på 010-470 53 01.

I fredags placerade föreningens styrelse tillsammans med parkeringsbolaget ut en betongsugga på spärrområdet utanför genomgången vid Axgatan 10. Efter mycket problem med obehöriga som parkerat på denna plats ser vi det som en bra lösning. 

Vi ber även att ni informerar era besökare om att besöksparkering finns på stora parkeringen, längs trottoaren utanför vårt hus är det endast tillåtet med i och urlastning.

Etiketter: parkering

Mölndals Energi bjuder in till julgransplundring på Riskullaverket (Aminogatan 21, Mölndal) den 12 januari kl.11.00-14.00. Där omvandlas granen till el och värme. Det blir även rundvandring i kraftvärmeverket, travskola, fiskedamm och annat skoj. Det bjuds även på korv med bröd och fika. 

Så passa på att ta med din julgran till Aminogatan 21 i Mölndal den 12 januari.

Meddelande från Com Hem:
Uppdatering 2019-12-18
Vi beklagar att vi ännu inte kommit överens med Telia om ett nytt avtal gällande sändningsrättigheterna av TV4-kanalerna och C More. Här kommer en uppdatering:

Förutom att vi har ersatt de påverkade kanalerna med annat innehåll ger vi även andra ersättningar till de som är individuellt betalande kunder hos oss:

• Frivisningar av en stor mängd linjära tv-kanaler för samtliga betalande tv-kunder.
• Premiuminnehåll från C More ersätts med motsvarande innehåll från Viasat.
• Bredbandskunder med FiberKoax får 100 Mbit snabbare uppkoppling.
• Alla Com Hem- och Boxer-kunder med mobiltelefoni från Tele2, Comviq eller Com Hem får obegränsad mobildata.

Varför kommer vi inte överens?
Meningsskiljaktigheten med Telia handlar i huvudsak om att vi vill ge våra kunder samma möjlighet att se TV4-kanalerna och C More på sin tv, surfplatta och mobiltelefon, som Telias kunder kan. Telia vill dock begränsa möjligheten att se TV4-kanalerna via streamingtjänster. 
 
Uppdatering om utvecklingen
Vår högsta prioritet är givetvis att komma överens med Telia så snabbt som möjligt. På www.comhem.se/aktuellt publicerar vi löpande information om utvecklingen.
 
Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

Felanmälan av porttelefon undanbedes!
Vi är medvetna om problemet och tillsammans med HSB arbetar vi för en lösning. 
 

Är du intresserad av att engagera dig som valberedare eller skulle du vilja arbeta med föreningens hemsida? Kanske är du nyfiken på att ingå i föreningens sk. ”bygg-grupp” som arbetar med frågor som rör arbete/förslag gällande bl.a husets fasad och bygget av lekplats? Eller du kanske har något annat att bidra med för att hålla bostadsföreningen vid liv? Hör gärna av dig till tackdiket3@gmail.com

Välkomna till höstens städdag!

Vi samlas på gården kl.10.30 lördagen den 5 oktober och beräknar hålla på till ca 12.30.

Under helgen 5-6 oktober kommer det finnas en container för grovsopor där alla boende kan slänga större grejer som ni vill bli av med. 

Containern kommer vara öppen kl. 09-18 både lördag och söndag.

Notera att man inte får slänga vitvaror, elektronik, gips, målarfärg eller andra farliga ämnen i containern. Inga grovsopor får ställas i vårt miljörum i väntan på containern.

Föreningen har nu monterat ner askkoppen som tidigare suttit på väggen utanför uppgången vid Axgatan 4. Detta med tanke på den nya lagstiftningen gällande rökning på allmänna platser samt att boende haft besvär av att cigarettrök letar sig in i lägenheterna i närheten. 

Vi kommer när Mölndals Energi är klara med arbeten på gården montera upp askkoppen på hörnet av miljöhuset för att undvika att fimpar slängs på marken eller i soptunnor med risk för brandutveckling. 

Vi ber er under tiden ta hand om era fimpar. 

Etiketter: miljöhuset

Årets föreningsstämma kommer hållas tisdagen den 11 juni kl 18.00
i HSB:s lokaler, Torggatan 1b, 431 35 Mölndal.

Kallelse och Årsredovisning kommer inom kort delas ut till alla medlemmar. 

Etiketter: föreningsstämma

Vi bjuder nu in till vårens städdag!

Vi samlas på gården kl 10 lördagen den 30 mars, beräknar hålla på till ca 12 och avslutar dagen med grillning/fika. 

Fastighetsmäklaren Erik Olsson kommer vara med under dagen och bjuda på grillkorv. 

De kommer även finns gatukritor så alla barn kan vara med och göra gården fin!

Under helgen 30-31 mars kommer det finnas en container för grovsopor där alla boende kan slänga större grejer som ni vill bli av med. 

Containern kommer vara öppen kl 09-18 både lördag och söndag.

Notera att man inte får slänga vitvaror, elektronik, gips, målarfärg eller andra farliga ämnen i containern. 

Vi planerar att lägga vårens städdag något tidigare än vanligt. Städdagen är planerad till den lördagen den 30 mars och under helgen kommer det finnas en container på plats för alla boende att kunna utnyttja och slänga eventuella grovsopor som rensats ut.

Inga grovsopor får ställas i vårt miljörum i väntan på containern.

Etiketter: miljöhuset

Vi har sedan renoveringen av våra rökluckor vissa problem med hög ljudnivå från ventilationen i våra trappuppgångar. 

Fläktarnas funktion är kontrollerad och vid behov för eventuell evakuerig av brandrök fungerar de som de ska. 

Vår förvaltare HSB håller tillsammans med entrepenören på att utreda vad ljudet från fläktarna beror på och vad som behöver göras för att komma till rätta med det. 

Vi har under hösten haft inbrottsförsök i ett av våra källarförråd och ber alla att tänka på att se till att entré- och förrådsdörrar hålls stängda och låsta. Tänk också på att inte förvara värdefulla föremål synligt i förråden. 

Nu när vi närmar oss nyår vill vi be alla tänka på vår gemensamma säkerhet och trivsel, att använda smällare och fyrverkerier med aktsamhet och omtanke om grannar. 


Styrelsen vill samtidigt passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt År! 

Från och med 1 januari 2019 kommer avgiften höjas med 2%.
Höjningen är i linje med vår budget och kommande underhåll enligt utarbetad underhållsplan.

Om ni har frågor angående höjningen vänligen kontakta styrelsen.

Styrelsen ber om ursäkt för de problem och krångel som uppstått under tiden hemsidan legat nere. Allt ska nu fungera som vanligt igen och vi kommer lägga ut den information som inte kunnat spridas här under de senaste veckorna.  

Under kommande veckor har vi beställt ett arbete att bygga om rökluckorna i våra trappuppgångar för att säkerställa funktion samt möjliggöra årlig funktionskontroll.  

Man kommer sätta upp ställningar i trapphusen, det arbetet är planerat till sista veckan i november. Man påbörjar sedan arbete med rökluckorna första veckan i december. Ställningarna är byggda så att man kan gå under,  det skall inte vara något problem för oss boende att ta oss fram i trapphusen. 

De störningar som kan bli är vid borrning men det är inte speciellt mycket i varje trapphus, beräknas bli relativt korta perioder. Arbetet sker enbart dagtid.

Extrastämman som skulle hållas 8 november ajournerades då mötet konstaterade att kallelse inte gått till på ett stadgeenligt vis och alla medlemmar fick då inte möljighet att närvara. Tyvärr hade det av misstag blivit fel i kallelsen och det stod tisdag istället för torsdag den 8 nov. 

Styrelsen kommer återkomma med ny kallelse för möte, eventuellt avvaktar vi till ordinarie årsstämma. Vi kommer då också se till att de nya stadgarna finns att tillgå för alla medlemmar inför beslut.  

Etiketter: föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna till EXTRASTÄMMA i bostadsrättsföreningen Täckdiket 3 i Mölndal för att rösta igenom de nya stadgarna en andra gång.
Tisdagen den 8 november kl.18.00 i Fässbergs Mariagård.
Adress: Prästgårdsgatan 26, 431 44 Mölndal

1.    Öppnande
2.    Godkännande av dagordning
3.    Val av stämmoordförande
4.    Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.    Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
7.    Fastställande av röstlängd
8.    Omröstning nya stadgar
9.    Avslutande
 

Under sommaren har vi varit tvungna att rensa miljöhuset från grovsopor till en extra kostnad av 4 575 kr då det inte ingår i vårt ordinarie avtal med Renova.

Grovsopor ska slängas i container när sådan tillhandahålls av föreningen, normalt två gånger per år, eller på återvinningscentralen.

Om ni önskar ett ÅVC kort (kort till återvinningscentralen), kontakta styrelsen via mail på tackdiket3@gmail.com.

Etiketter: miljöhuset

Arkiv