Senaste nytt

Välkomna till höstens städdag!

Vi samlas på gården kl.10.30 lördagen den 5 oktober och beräknar hålla på till ca 12.30.

Under helgen 5-6 oktober kommer det finnas en container för grovsopor där alla boende kan slänga större grejer som ni vill bli av med. 

Containern kommer vara öppen kl. 09-18 både lördag och söndag.

Notera att man inte får slänga vitvaror, elektronik, gips, målarfärg eller andra farliga ämnen i containern. Inga grovsopor får ställas i vårt miljörum i väntan på containern.

Föreningen har nu monterat ner askkoppen som tidigare suttit på väggen utanför uppgången vid Axgatan 4. Detta med tanke på den nya lagstiftningen gällande rökning på allmänna platser samt att boende haft besvär av att cigarettrök letar sig in i lägenheterna i närheten. 

Vi kommer när Mölndals Energi är klara med arbeten på gården montera upp askkoppen på hörnet av miljöhuset för att undvika att fimpar slängs på marken eller i soptunnor med risk för brandutveckling. 

Vi ber er under tiden ta hand om era fimpar. 

Etiketter: miljöhuset

Årets föreningsstämma kommer hållas tisdagen den 11 juni kl 18.00
i HSB:s lokaler, Torggatan 1b, 431 35 Mölndal.

Kallelse och Årsredovisning kommer inom kort delas ut till alla medlemmar. 

Etiketter: föreningsstämma

Vi bjuder nu in till vårens städdag!

Vi samlas på gården kl 10 lördagen den 30 mars, beräknar hålla på till ca 12 och avslutar dagen med grillning/fika. 

Fastighetsmäklaren Erik Olsson kommer vara med under dagen och bjuda på grillkorv. 

De kommer även finns gatukritor så alla barn kan vara med och göra gården fin!

Under helgen 30-31 mars kommer det finnas en container för grovsopor där alla boende kan slänga större grejer som ni vill bli av med. 

Containern kommer vara öppen kl 09-18 både lördag och söndag.

Notera att man inte får slänga vitvaror, elektronik, gips, målarfärg eller andra farliga ämnen i containern. 

Vi planerar att lägga vårens städdag något tidigare än vanligt. Städdagen är planerad till den lördagen den 30 mars och under helgen kommer det finnas en container på plats för alla boende att kunna utnyttja och slänga eventuella grovsopor som rensats ut.

Inga grovsopor får ställas i vårt miljörum i väntan på containern.

Etiketter: miljöhuset

Vi har sedan renoveringen av våra rökluckor vissa problem med hög ljudnivå från ventilationen i våra trappuppgångar. 

Fläktarnas funktion är kontrollerad och vid behov för eventuell evakuerig av brandrök fungerar de som de ska. 

Vår förvaltare HSB håller tillsammans med entrepenören på att utreda vad ljudet från fläktarna beror på och vad som behöver göras för att komma till rätta med det. 

Vi har under hösten haft inbrottsförsök i ett av våra källarförråd och ber alla att tänka på att se till att entré- och förrådsdörrar hålls stängda och låsta. Tänk också på att inte förvara värdefulla föremål synligt i förråden. 

Nu när vi närmar oss nyår vill vi be alla tänka på vår gemensamma säkerhet och trivsel, att använda smällare och fyrverkerier med aktsamhet och omtanke om grannar. 


Styrelsen vill samtidigt passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt År! 

Från och med 1 januari 2019 kommer avgiften höjas med 2%.
Höjningen är i linje med vår budget och kommande underhåll enligt utarbetad underhållsplan.

Om ni har frågor angående höjningen vänligen kontakta styrelsen.

Styrelsen ber om ursäkt för de problem och krångel som uppstått under tiden hemsidan legat nere. Allt ska nu fungera som vanligt igen och vi kommer lägga ut den information som inte kunnat spridas här under de senaste veckorna.  

Under kommande veckor har vi beställt ett arbete att bygga om rökluckorna i våra trappuppgångar för att säkerställa funktion samt möjliggöra årlig funktionskontroll.  

Man kommer sätta upp ställningar i trapphusen, det arbetet är planerat till sista veckan i november. Man påbörjar sedan arbete med rökluckorna första veckan i december. Ställningarna är byggda så att man kan gå under,  det skall inte vara något problem för oss boende att ta oss fram i trapphusen. 

De störningar som kan bli är vid borrning men det är inte speciellt mycket i varje trapphus, beräknas bli relativt korta perioder. Arbetet sker enbart dagtid.

Extrastämman som skulle hållas 8 november ajournerades då mötet konstaterade att kallelse inte gått till på ett stadgeenligt vis och alla medlemmar fick då inte möljighet att närvara. Tyvärr hade det av misstag blivit fel i kallelsen och det stod tisdag istället för torsdag den 8 nov. 

Styrelsen kommer återkomma med ny kallelse för möte, eventuellt avvaktar vi till ordinarie årsstämma. Vi kommer då också se till att de nya stadgarna finns att tillgå för alla medlemmar inför beslut.  

Etiketter: föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna till EXTRASTÄMMA i bostadsrättsföreningen Täckdiket 3 i Mölndal för att rösta igenom de nya stadgarna en andra gång.
Tisdagen den 8 november kl.18.00 i Fässbergs Mariagård.
Adress: Prästgårdsgatan 26, 431 44 Mölndal

1.    Öppnande
2.    Godkännande av dagordning
3.    Val av stämmoordförande
4.    Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.    Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
7.    Fastställande av röstlängd
8.    Omröstning nya stadgar
9.    Avslutande
 

Under sommaren har vi varit tvungna att rensa miljöhuset från grovsopor till en extra kostnad av 4 575 kr då det inte ingår i vårt ordinarie avtal med Renova.

Grovsopor ska slängas i container när sådan tillhandahålls av föreningen, normalt två gånger per år, eller på återvinningscentralen.

Om ni önskar ett ÅVC kort (kort till återvinningscentralen), kontakta styrelsen via mail på tackdiket3@gmail.com.

Etiketter: miljöhuset

Föreningen har beställt en container för grovsopor till helgen vecka 26.
Den kommer vara öppen kl 9-19 på lördagen den 30/6 och söndagen den 1/7. 

OBS! Vitvaror, elektronik och annat farligt avfall får ej ställas i containern.

Vi vill också påminna om att det är strikt förbjudet att ställa grovsopor i vårt soprum. Grovsopor ska slängas i container när sådan tillhandahålls eller på återvinningscentralen. Om ni saknar ÅVC kort, kontakta styrelsen.

Etiketter: miljöhuset

Styrelsen hade den 22 maj konstituerande möte. Posterna delades ut enligt följande:

Johan Premmert, ordförande
Maria Frieberg, vice ordförande
Päivi Lövestig, sekreterare
Peter Ericsson, kassör
Andreas Byrman, ledamot
Mikael Åkerberg, ledamot

Suppleanter: Fredrik Björkenfors, Simon Carlström och Mazen Haraké

Protokoll från årsmötet kommer inom kort.

Etiketter: föreningsstämma

Styrelsen har beställt matavfallskärl till soprummet.
Till dessa kärl kommer det att finnas papperspåsar att använda, som hämtas i soprummet.
Vänligen ta inte med fler påsar än nödvändigt.

Etiketter: miljöhuset

Postboxar

Nu är installationen av postboxarna klar och dessa är nu i drift.

Postboxar

På tisdag 27/2 kl 08:00 kommer arbetet med att montera postboxar att påbörjas.
Dessa kommer att sitta där den blå tejpen anvisar.

Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte. Posterna delades ut enligt följande:
 

  • Simon Carlström, ordförande
  • Christian Jonsson, vice ordförande
  • Päivi Lövestig, sekreterare
  • Gunilla Edvardsson, kassör
  • Peter Eriksson, ledamot
  • Rebecka Bohman, ledamot
  • Maria Javanmiri Hallberg, ledamot

Arkiv