Styrelsen

Styrelsens uppdrag innebär bland annat att:

- Se till att föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.
- Se till att föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler.
- Ta hand om alla praktiska frågor som rör föreningen.
- Förvalta de beslut som årsstämman fattat.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse innebär ett stort ansvar, men är samtidigt givande och lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning, samt nya kontakter.

 

Styrelseledamöter

Ordförande

Namn: Irina Ouvarova
Uppgång: 16


Övrigt:

Vice ordförande

Namn: Maria Frieberg
Uppgång: 20


Övrigt: Valdes på 2 år vid föreningsstämma 2018
             Ansvarsområde: Kommunikation, ÅVC-kort

 

Kassör

Namn: Mikael Åkerberg
Uppgång: 14Övrigt: Ansvarsområde: Låstaggar

Sekreterare

Namn: Päivi Lövestig
Uppgång: 16


Övrigt: 

Ledamot

Namn: Mazen Harake
Uppgång: 18

Övrigt:  Underhållsplan, Egenkontroller

Ledamot

Namn: Alma Jaha
Uppgång: 12

Övrigt:

Suppleanter

Suppleanterna är ersättare för styrelseledamöterna och fungerar som reserv ifall någon ledamot avgår. De sitter oftast med på styrelsemötena för att hålla sig uppdaterade och insatta de aktuella ärendena, men har dock ingen beslutsrätt. Suppleanterna har samma tystnadsplikt som ledamöterna.

 

Suppleant

Namn: Rebecka Bohman
Uppgång: 18

 

Övrigt: