Styrelsen

Styrelsens uppdrag innebär bland annat att:

- Se till att föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.
- Se till att föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler.
- Ta hand om alla praktiska frågor som rör föreningen.
- Förvalta de beslut som årsstämman fattat.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse innebär ett stort ansvar, men är samtidigt givande och lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning, samt nya kontakter.

 

Styrelseledamöter

Ordförande

Namn: Johan Premmert
Uppgång: 26


Övrigt: Ansvarsområde: Egenkontroller

Vice ordförande

Namn: Maria Frieberg
Uppgång: 20


Övrigt: Valdes på 2 år vid föreningsstämma 2018
             Ansvarsområde: Kommunikation 

 

Kassör

Namn: Peter Eriksson
Uppgång: 16Övrigt: Valdes på 2 år vid föreningsstämma 2017
             Ansvarsområde: Underhållsplan

Sekreterare

Namn: Päivi Lövestig
Uppgång: 16


Övrigt: 

Ledamot

Namn: Andreas Byrman
Uppgång: 2

Övrigt: Ansvarsområde Kommunikation, Parkering och ÅVC-kort

Ledamot

Namn: Mikael Åkerberg
Uppgång: 14

Övrigt: Ansvarsområde: Låstaggar och Egenkontroller

Suppleanter

Suppleanterna är ersättare för styrelseledamöterna och fungerar som reserv ifall någon ledamot avgår. De sitter oftast med på styrelsemötena för att hålla sig uppdaterade och insatta de aktuella ärendena, men har dock ingen beslutsrätt. Suppleanterna har samma tystnadsplikt som ledamöterna.

 

Suppleant

Namn: Mazen Haraké
Uppgång: 18

 

Övrigt: Valdes på 1 år vid föreningsstämma 2018

Suppleant

Namn: Fredrik Björkenfors
Uppgång: 10

 

Övrigt: Valdes på 1 år vid föreningsstämma 2018


Suppleant

Namn: Simon Carlström
Uppgång: 20


Övrigt: Valdes på 1 år vid föreningsstämma 2018