Felanmälan

Ordinarie felanmälan

Via bemannad telefon 031-776 84 00 vardagar klockan 9-12 och 13-15 eller via hemsida dygnet runt.

Jour

Vid akuta ärenden utanför kontorstid (kl.15-09 året runt) ring Securitas på tel: 010-4705301. Du behöver kunna uppge adress och bostadsrättsföreningens namn så att Securitas kan se i sina instruktioner vad som gäller vid felanmälan för er förening.

Med akuta ärenden avses till exempel:

• Värme-eller vattenbortfall

• Strömavbrott (inte byte av proppar eller elbortfall i delar av lägenheten)

• Akuta stopp i avlopp

• Vattenläcka

• Boendestörning- t.ex. mellan grannar

Det är viktigt att tjänsten används på rätt sätt så att onödiga kostnader inte uppstår, men är du tveksam ring ändå. Tänk dock på att föreningen i efterhand kan komma att ställa krav på dig om det är en skada du orsakat eller som du själv ansvarar för att åtgärda som enskild medlem, enligt stadgarna.

OBS! Vid brand eller personskada ringer du larmnumret 112.