Senaste nytt

2020 > 11

Värmesystemet i fastigheten är nu på och skall fungera i samtliga bostäder. 

Ale VVS har därmed satt på värmen i systemet. 
 

Värmen ska vara tillbaka nu, vi har provkört systemet genom att höja värmen till radiatorerna mer än vad det SKA vara vid den här utetemperaturen. Se till att alla termostater är fullt uppvridna till högsta siffran.

Om någon/några radiatorer i lägenheterna inte blir varma, går det bra att lufta dem för att se om det finns någon luft kvar i dem. Dock inte innan kl 12:00 på Lördag 2020-11-14. Viktigt är att ni meddelar ordföranden om detta INNAN ni luftar radiatorerna, så ordföranden kan fylla på värmesystemet ifrån källaren igen. För att informera om du kommer lufta dina radiatorer i din lägenhet, skicka ditt mail till täckdiket3@gmail.com

Nu är det mildgrader utomhus och varmt för årstiden, så tillopsteperaturen i radiatorer blir således inte så hög. Vid tex +10 grader kanske det är 30 grader på vattnet in till radiatorerna, medans det vid -20 kan vara +50 grader på vattnet. Så bara för att radiatorn är ljummen behöver det inte betyda att något för att vårt värmesystem styrs av hur varmt det är utomhus vid just det tillfället.

Ni kan med fördel, om ni upplever det kallt i er lägenhet, lägga en termometer i mitten av rummet på ca 1 meters höjd för att få en rättvis rumstemperatur som ni sedan meddelar ordförande.

Etiketter: radiator
Värmesystemet har nu satts på. Det kan ta några timmar från skrivande stund kl 15.00 förrän värmen når alla lägenheter, eftersom värmen transpoteras genom hela fastigheten. Rörmockare från Länsförsäkringförsäkrigar kommer att komma förbi imorgon för att kontrollera systemet, om det fungerar som det var tänkt. Alla boende uppmanas därmed att sätta sina termostater.

Om du upptäcker imorgon att dina element fortfarande är kalla kan ni skicka ett mail till styrelsen på tackdiket3@gmail.com. Skicka inte felanmälan till HSB. 

Om du upptäcker att ditt element läcker, så kan du stänga av ventilen i städskåpet i köket och kontakta HSB eller jour. 

Idag har Länsförsäkringar varit och besökt våran fastighet och har undersökt ett antal lägenheter och även kollat på värmesystemet. De har gjort en ytlig undrsökning för att se så att det inte finns fler läckage i fastigheten. De kommer därför återigen besöka oss imorgon för att undersöka vattensystemet, för att komma fram till vad som är fel. Länsförsäkringars underleverantörer kommer även att fortsätta arbetet inne i de lägenheter som har fått vattenskador.

Vi vet inte ännu om denna undersökning kommer leda till att värmesystemet sätts igång igen, däremot så är det av högsta prioritet att få värme till bostäderna. Länsförsäkringar kommer därmed se huruvida värmesystemet kräver en långsiktig åtgärd, och i det fallet kommer de placera elektriska radiatorer i lägenheterna  

Etiketter: radiator

Som tidigare har förklarats har vi för tillfället problem med våra radiatorer, både på det sätt att det har varit problem med att få värme till dem samt som vissa radiatorer har börjat läcka vatten. För att åtgärda detta har styrelsen varit i kontakt med både HSBs egna tekniker samt HSBs underleverantör Climacare. Än så länge har dessa aktörer inte kunnat komma på vad som har orsakat problemet, varpå Climacare därmed har stängt av pumpen för att minska risken för fler skador. Det kommer därmed ingen värme till radiatorerna för tillfället medan denna pumpen är avstängd. 

Styrelsen har för att påskynda processen varit i kontakt med vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar, då vi ansåg att utredningen från HSB tog för lång tid. Länsförsäkringar kommer nu ta över ärendet och kommer imorgon för att utreda vad som kan ha orsakat problemet. 

Vi i styrelsen vill understryka att vi förstår att detta är ett ärende som behöver utredas så snabbt som möjligt, varpå vi aktivt jobbar med att lösa situationen så snabbt och så bra som vi kan. Vi hoppas att ni har förståelse för denna situation, varav styrelsen just nu försöker få bukt på problemet.

Det som ni som boende kan göra just nu i denna situationen är:

  • Stänga av ert element så att termostaten står på 0
  • Vara vaksamma och se över era element så att de inte läcker
  • Göra felanmälan så snabbt som möjligt ifall ni upptäcker en vattenläcka
  • Hålla koll på hemsidan för att fortlöpande bli uppmärksammade om ny information
Etiketter: radiator

Vi har problem med värmesystemet i huset för tillfället, luft som bildats i systemet försvinner inte. Trots alla undersökningar som HSB-tekniker gjort, ha det inte gett några svar. I fredags undersökte externa tekniker vårt värmesystem. Vi väntar på beslut om rätt åtgärd. Vi försöker lösa situationer på bästa möjliga sätt och informerar boende om det. 

Vi hoppas att problemet blir åtgärdat snarast möjligt. Information kring problemet kommer lämnas löpande.

Tack för er förståelse!

Etiketter: radiator
Styrelsen har nu på senaste fått många mail kring värmesystemen och icke fungerande radiatorer. I många lägenheter har detta varit på grund av att det har varit för mycket luft i elementen. Vi har gett HSB uppdrag att utreda vad det är som bidrar till varför det är mycket luft i systemet. Om ni önskar att veta mer om hur vårt system fungerar kan ni kolla på dokumentet ''Hur värmer vi vår fastighet''. Detta dokumentet ligger under fliken ''dokument''.
Etiketter: radiator

Arkiv