Senaste nytt

2020 > 05

Medlem som inte kan närvara personligen vid bostadsrättsföreningens stämma, kan företrädas av ombud.

Som grundregel enligt 2019 års stadgar gäller att: ”Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem”.

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Enligt denna lag får  ombudet företräda fler än tre medlemmar, även om det strider mot stadgarna.

Fullmakten lämnas i samband med upprättande av röstlängd vid föreningsstämman.

Se under dokument för blankett 

Etiketter: föreningsstämma

Då kan du anmäla intresse för att ingå i en odlingsgrupp och även få tillgång till odlingslådor som potentiellt kommer att sättas upp av föreningen.

Om vi märker att intresse finns kommer odlingslådor att placeras inom föreningens område. Platsen för odlingslådorna kommer att diskuteras så att så många som möjligt blir nöjda.

Syftet med odlingslådor är främst att ge medlemmar i föreningen en möjlighet till trädgårdsodling även om de inte äger en egen trädgård, samt bidra till en trevlig atmosfär på vår gård.

Anmäl intresse i formuläret på https://forms.gle/11g4tQ2ZZHBUZedw7

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att maila: tackdiket3@gmail.com

Årets föreningsstämma kommer hållas måndagen den 1 juni kl 18.00
på Fässbergs Mariagård, Prästgårdsgatan 26, Pedagogen Park, Mölndal.

Kallelse och Årsredovisning har delats ut till alla medlemmar. 

Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten och bokade en större lokal för att kunna sitta glesare. 
Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk. 

Välkomna!

Etiketter: föreningsstämma

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Vi har under lång tid haft problem med våra porttelefoner i många uppgångar.

Under veckorna 19, 20 och 21 kommer vi installera en ny porttelefon till varje trappuppgång. Installationen kommer ske i sektioner och vi kommer påbörja arbetet i trappuppgång 2 till 10, för att sedan fortsätta med 12 till 18 och avsluta med 20 till 28.

Det gamla systemet måste stängas av, innan det är möjligt att installera ett nytt. Dagarna då berörd länga stängs av kommer dörren vara olåst. 

Ni kommer i samband med installationen få nya taggar till entré-dörrarna, de gamla kommer samlas in. Den nya porttelefonen kommer sedan att kopplas till er telefon. 

Se på Dokument för användarmanual hur de nya porttelefonerna kommer fungera. 

Arkiv