Senaste nytt

2020

Från och med den 1 januari 2021 kommer FF-Fastighetsservice AB vara förvaltare för vår fastighet. 

Detta innebär att vi i föreningen inte längre har HSB som förvaltare. Från årsskiftet skall alla ärenden hanteras av FF-Fastighetsservice.

Hyror/Avgifter
Avier kommer skickas ut för ett kvartal i taget men med månadsbetalning.
Önskar ni betala er avgift genom autogiro gör en ny ansökan genom att fylla i en blankett som ni hittar under dokument-fliken. Avgift kommer att dras en gång i månaden, varpå avi skickas endast i det fall det har skett en förändring i avgiften.
Om ni önskar att betala er avgift med e-faktura kan ni ansöka om  det på ff-fastighetsservice.se eller genom er internetbank - sök där FF-Fastighetsservice.
Gör ändringar i god tid innan nästa kvartalsavisering. 

Om ni upptäcker att det är felavgift på er avi, kontakta FF-Fastighetsservice så snabbt som möjligt så kan de korrigera avin. 

Eftersom avierna skickas ut nu i december under en övergångsperiod skall fakturan vara betalad den 15/1 2021. Det är alltså inte den 31 december som det står på er avi.

Felanmälan
Felanmälan sker genom förvaltarens hemsida på FF-Fastighetsservice.se eller genom deras växel 0771-330 300, som är öppen dygnet runt.
Observera att detta gäller först den 1 januari 2021 och att alla anmälningar innan dess sker genom HSB. 

Information
Information om vår nya förvaltare hittar ni på deras hemsida ff-fastighetsservice.se eller under dokument-fliken på vår hemsida. 

Värmesystemet i fastigheten är nu på och skall fungera i samtliga bostäder. 

Ale VVS har därmed satt på värmen i systemet. 
 

Värmen ska vara tillbaka nu, vi har provkört systemet genom att höja värmen till radiatorerna mer än vad det SKA vara vid den här utetemperaturen. Se till att alla termostater är fullt uppvridna till högsta siffran.

Om någon/några radiatorer i lägenheterna inte blir varma, går det bra att lufta dem för att se om det finns någon luft kvar i dem. Dock inte innan kl 12:00 på Lördag 2020-11-14. Viktigt är att ni meddelar ordföranden om detta INNAN ni luftar radiatorerna, så ordföranden kan fylla på värmesystemet ifrån källaren igen. För att informera om du kommer lufta dina radiatorer i din lägenhet, skicka ditt mail till täckdiket3@gmail.com

Nu är det mildgrader utomhus och varmt för årstiden, så tillopsteperaturen i radiatorer blir således inte så hög. Vid tex +10 grader kanske det är 30 grader på vattnet in till radiatorerna, medans det vid -20 kan vara +50 grader på vattnet. Så bara för att radiatorn är ljummen behöver det inte betyda att något för att vårt värmesystem styrs av hur varmt det är utomhus vid just det tillfället.

Ni kan med fördel, om ni upplever det kallt i er lägenhet, lägga en termometer i mitten av rummet på ca 1 meters höjd för att få en rättvis rumstemperatur som ni sedan meddelar ordförande.

Etiketter: radiator
Värmesystemet har nu satts på. Det kan ta några timmar från skrivande stund kl 15.00 förrän värmen når alla lägenheter, eftersom värmen transpoteras genom hela fastigheten. Rörmockare från Länsförsäkringförsäkrigar kommer att komma förbi imorgon för att kontrollera systemet, om det fungerar som det var tänkt. Alla boende uppmanas därmed att sätta sina termostater.

Om du upptäcker imorgon att dina element fortfarande är kalla kan ni skicka ett mail till styrelsen på tackdiket3@gmail.com. Skicka inte felanmälan till HSB. 

Om du upptäcker att ditt element läcker, så kan du stänga av ventilen i städskåpet i köket och kontakta HSB eller jour. 

Idag har Länsförsäkringar varit och besökt våran fastighet och har undersökt ett antal lägenheter och även kollat på värmesystemet. De har gjort en ytlig undrsökning för att se så att det inte finns fler läckage i fastigheten. De kommer därför återigen besöka oss imorgon för att undersöka vattensystemet, för att komma fram till vad som är fel. Länsförsäkringars underleverantörer kommer även att fortsätta arbetet inne i de lägenheter som har fått vattenskador.

Vi vet inte ännu om denna undersökning kommer leda till att värmesystemet sätts igång igen, däremot så är det av högsta prioritet att få värme till bostäderna. Länsförsäkringar kommer därmed se huruvida värmesystemet kräver en långsiktig åtgärd, och i det fallet kommer de placera elektriska radiatorer i lägenheterna  

Etiketter: radiator

Som tidigare har förklarats har vi för tillfället problem med våra radiatorer, både på det sätt att det har varit problem med att få värme till dem samt som vissa radiatorer har börjat läcka vatten. För att åtgärda detta har styrelsen varit i kontakt med både HSBs egna tekniker samt HSBs underleverantör Climacare. Än så länge har dessa aktörer inte kunnat komma på vad som har orsakat problemet, varpå Climacare därmed har stängt av pumpen för att minska risken för fler skador. Det kommer därmed ingen värme till radiatorerna för tillfället medan denna pumpen är avstängd. 

Styrelsen har för att påskynda processen varit i kontakt med vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar, då vi ansåg att utredningen från HSB tog för lång tid. Länsförsäkringar kommer nu ta över ärendet och kommer imorgon för att utreda vad som kan ha orsakat problemet. 

Vi i styrelsen vill understryka att vi förstår att detta är ett ärende som behöver utredas så snabbt som möjligt, varpå vi aktivt jobbar med att lösa situationen så snabbt och så bra som vi kan. Vi hoppas att ni har förståelse för denna situation, varav styrelsen just nu försöker få bukt på problemet.

Det som ni som boende kan göra just nu i denna situationen är:

  • Stänga av ert element så att termostaten står på 0
  • Vara vaksamma och se över era element så att de inte läcker
  • Göra felanmälan så snabbt som möjligt ifall ni upptäcker en vattenläcka
  • Hålla koll på hemsidan för att fortlöpande bli uppmärksammade om ny information
Etiketter: radiator

Vi har problem med värmesystemet i huset för tillfället, luft som bildats i systemet försvinner inte. Trots alla undersökningar som HSB-tekniker gjort, ha det inte gett några svar. I fredags undersökte externa tekniker vårt värmesystem. Vi väntar på beslut om rätt åtgärd. Vi försöker lösa situationer på bästa möjliga sätt och informerar boende om det. 

Vi hoppas att problemet blir åtgärdat snarast möjligt. Information kring problemet kommer lämnas löpande.

Tack för er förståelse!

Etiketter: radiator
Styrelsen har nu på senaste fått många mail kring värmesystemen och icke fungerande radiatorer. I många lägenheter har detta varit på grund av att det har varit för mycket luft i elementen. Vi har gett HSB uppdrag att utreda vad det är som bidrar till varför det är mycket luft i systemet. Om ni önskar att veta mer om hur vårt system fungerar kan ni kolla på dokumentet ''Hur värmer vi vår fastighet''. Detta dokumentet ligger under fliken ''dokument''.
Etiketter: radiator
Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar och hyresgäster om att det vid uthyrning av lägenhet i andrahand kommer tillkomma en avgift på 100 kr/mån. Beloppet kommer läggas på avgiften/hyresavin.

Med vänlig hälsning 
Styrelsen

Välkomna till höstens städdag!

Under helgen 26-27 maj kommer det finnas en container för grovsopor där alla boende kan slänga större grejer som ni vill bli av med.

Containern kommer vara öppen kl. 09-18 både lördag och söndag.

Notera att man inte får slänga vitvaror, elektronik, gips, målarfärg eller andra farliga ämnen i containern. Inga grovsopor får ställas i vårt miljöhus i väntan på containern.

Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om ni är sjuka!

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar och hyresgäster om att det vid en försenad betalning av hyresavi/avgift kan tillföras en påminnelseavgfit om 60 kr och eventuell dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Det är därför viktigt att betala sina faktuor i tid. 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen

Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överrens om hyrorna för 2020 och höjningen blev 1,45% från och med den 1 maj 2020.

Du får information om din nya hyra skickat till dig av Bostadsrättsföreningen med din nya hyresavi.

Etiketter: hyra

Medlem som inte kan närvara personligen vid bostadsrättsföreningens stämma, kan företrädas av ombud.

Som grundregel enligt 2019 års stadgar gäller att: ”Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem”.

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Enligt denna lag får  ombudet företräda fler än tre medlemmar, även om det strider mot stadgarna.

Fullmakten lämnas i samband med upprättande av röstlängd vid föreningsstämman.

Se under dokument för blankett 

Etiketter: föreningsstämma

Då kan du anmäla intresse för att ingå i en odlingsgrupp och även få tillgång till odlingslådor som potentiellt kommer att sättas upp av föreningen.

Om vi märker att intresse finns kommer odlingslådor att placeras inom föreningens område. Platsen för odlingslådorna kommer att diskuteras så att så många som möjligt blir nöjda.

Syftet med odlingslådor är främst att ge medlemmar i föreningen en möjlighet till trädgårdsodling även om de inte äger en egen trädgård, samt bidra till en trevlig atmosfär på vår gård.

Anmäl intresse i formuläret på https://forms.gle/11g4tQ2ZZHBUZedw7

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att maila: tackdiket3@gmail.com

Årets föreningsstämma kommer hållas måndagen den 1 juni kl 18.00
på Fässbergs Mariagård, Prästgårdsgatan 26, Pedagogen Park, Mölndal.

Kallelse och Årsredovisning har delats ut till alla medlemmar. 

Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten och bokade en större lokal för att kunna sitta glesare. 
Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk. 

Välkomna!

Etiketter: föreningsstämma

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Vi har under lång tid haft problem med våra porttelefoner i många uppgångar.

Under veckorna 19, 20 och 21 kommer vi installera en ny porttelefon till varje trappuppgång. Installationen kommer ske i sektioner och vi kommer påbörja arbetet i trappuppgång 2 till 10, för att sedan fortsätta med 12 till 18 och avsluta med 20 till 28.

Det gamla systemet måste stängas av, innan det är möjligt att installera ett nytt. Dagarna då berörd länga stängs av kommer dörren vara olåst. 

Ni kommer i samband med installationen få nya taggar till entré-dörrarna, de gamla kommer samlas in. Den nya porttelefonen kommer sedan att kopplas till er telefon. 

Se på Dokument för användarmanual hur de nya porttelefonerna kommer fungera. 

Med tanke på Corona-pandemin som pågår i världen har vi varit tvungna att skjuta på årets stämma till juni månad. Vi kommer återkomma i god tid med exakt datum för stämman. 

Inför kommande verksamhetsår 2020/2021 kommer vi behöva fler personer som vill vara med och påverka och arbeta för ett trevlig boende. Vi kommer ha ett antal ledig platser i styrelsen, vi har mycket på gång och hoppas vi kan få ihop en stark grupp som vill delta i föreningsarbetet

Är ni nyfikna eller intresserade vill vi gärna att ni hör av er till tackdiket3@gmail.com.
  

Etiketter: föreningsstämma

Välkomna till vårens städdag!

Vi samlas på gården kl.10.30 lördagen den 9 maj och beräknar hålla på till ca 12.30.

Under helgen 9-10 maj kommer det finnas en container för grovsopor där alla boende kan slänga större grejer som ni vill bli av med. 

Containern kommer vara öppen kl. 09-18 både lördag och söndag.

Notera att man inte får slänga vitvaror, elektronik, gips, målarfärg eller andra farliga ämnen i containern. Inga grovsopor får ställas i vårt miljöhus i väntan på containern.

Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om ni är sjuka!

Etiketter: miljöhuset, städdag

Med anledning av coronavirusets utveckling har HSB Mölndal beslutat att enbart genomföra akuta åtgärder i lägenheter under en tid framöver. De har tagit det här beslutet med hänsyn till både kunder och medarbetare för att begränsa smittspridning, förhindra att personer ur riskgrupperna smittas och på sikt bidra till att minska trycket på vården.

Om ditt ärende inte är akut ber vi dig att avvakta med din felanmälan. Akuta felanmälningar är till exempel vattenläckor, strömbortfall i hela lägenheten eller avloppsstopp med risk för översvämning. Vi och HSB är ledsna för eventuella besvär detta medför men hoppas att ni har förståelse för detta.

NI är alltid välkomna att kontakta HSB och oss om ni har frågor.

Ni gör felanmälan genom att fylla i det vanliga formuläret. Felanmälan behandlas av HSB:s reparatörer som tar kontakt med er så snart som möjligt efter att ärendet är registrerat.

För akuta ärenden utanför kontorstid kontakta Securitas på 010-470 53 01.

I fredags placerade föreningens styrelse tillsammans med parkeringsbolaget ut en betongsugga på spärrområdet utanför genomgången vid Axgatan 10. Efter mycket problem med obehöriga som parkerat på denna plats ser vi det som en bra lösning. 

Vi ber även att ni informerar era besökare om att besöksparkering finns på stora parkeringen, längs trottoaren utanför vårt hus är det endast tillåtet med i och urlastning.

Etiketter: parkering

Mölndals Energi bjuder in till julgransplundring på Riskullaverket (Aminogatan 21, Mölndal) den 12 januari kl.11.00-14.00. Där omvandlas granen till el och värme. Det blir även rundvandring i kraftvärmeverket, travskola, fiskedamm och annat skoj. Det bjuds även på korv med bröd och fika. 

Så passa på att ta med din julgran till Aminogatan 21 i Mölndal den 12 januari.

Arkiv