Senaste nytt

2019 > 02

Vi planerar att lägga vårens städdag något tidigare än vanligt. Städdagen är planerad till den lördagen den 30 mars och under helgen kommer det finnas en container på plats för alla boende att kunna utnyttja och slänga eventuella grovsopor som rensats ut.

Inga grovsopor får ställas i vårt miljörum i väntan på containern.

Etiketter: miljöhuset

Vi har sedan renoveringen av våra rökluckor vissa problem med hög ljudnivå från ventilationen i våra trappuppgångar. 

Fläktarnas funktion är kontrollerad och vid behov för eventuell evakuerig av brandrök fungerar de som de ska. 

Vår förvaltare HSB håller tillsammans med entrepenören på att utreda vad ljudet från fläktarna beror på och vad som behöver göras för att komma till rätta med det. 

Arkiv