Senaste nytt

2018 > 11

Under kommande veckor har vi beställt ett arbete att bygga om rökluckorna i våra trappuppgångar för att säkerställa funktion samt möjliggöra årlig funktionskontroll.  

Man kommer sätta upp ställningar i trapphusen, det arbetet är planerat till sista veckan i november. Man påbörjar sedan arbete med rökluckorna första veckan i december. Ställningarna är byggda så att man kan gå under,  det skall inte vara något problem för oss boende att ta oss fram i trapphusen. 

De störningar som kan bli är vid borrning men det är inte speciellt mycket i varje trapphus, beräknas bli relativt korta perioder. Arbetet sker enbart dagtid.

Extrastämman som skulle hållas 8 november ajournerades då mötet konstaterade att kallelse inte gått till på ett stadgeenligt vis och alla medlemmar fick då inte möljighet att närvara. Tyvärr hade det av misstag blivit fel i kallelsen och det stod tisdag istället för torsdag den 8 nov. 

Styrelsen kommer återkomma med ny kallelse för möte, eventuellt avvaktar vi till ordinarie årsstämma. Vi kommer då också se till att de nya stadgarna finns att tillgå för alla medlemmar inför beslut.  

Etiketter: föreningsstämma

Arkiv