Senaste nytt

2016 > 06

Nu finns årsredovisningen för 2015 och protokollet från årsstämman ute på hemsidan.

Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte. Posterna delades ut enligt följande:

  • Mazen: Ordförande, Övrigt
  • Gunilla: Kassör, Underhållsplan
  • Lillemor: Sekreterare, Taggsystem
  • Ako: Hulken och Soprum
  • Peter: Parkering
  • Simon: Hemsida och infolappar

Arkiv