Senaste nytt

2016

Från och med 1:a Januari 2017 kommer avgiften höjas med 3%.
Höjningen är enligt linje med våran budget och kommande underhåll enligt utarbetad underhållsplan.


Om du har frågor angående höjningen vänligen kontakta styrelsen.

 

Nu när mörkret faller och julen närmar sig bill vi i styrelsen vill bara påminna alla boende att släcka ljusen.

/Styrelsen

Grovsopor

DET ÄR STRIKT FÖRBJUDET ATT SLÄNGA GROVSOPOR I SOPRUMMET

Grovsopor ska slängas på sortergården. Har du inget ÅVC-kort kontakta styrelsen.

När saker slängs in i soprummet kommer vi kontakta Renova och be dom hämta de sopor som bara läggs på golvet.
Detta innebär en ev. höjning av månadshyrorna för att vi ska ha råd att finansiera dessa onödiga utgifter.

Det kan även innebära en personlig böter och polisanmälan för nedskräpning.

Känner du dig osäker på hur man sorterar sopor, kontakta styrelsen.

Styrelsen

Nu finns årsredovisningen för 2015 och protokollet från årsstämman ute på hemsidan.

Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte. Posterna delades ut enligt följande:

  • Mazen: Ordförande, Övrigt
  • Gunilla: Kassör, Underhållsplan
  • Lillemor: Sekreterare, Taggsystem
  • Ako: Hulken och Soprum
  • Peter: Parkering
  • Simon: Hemsida och infolappar

Måndag 9/5, kl 18-21 i Bifrostkyrkan
 
Kallelse med dagordning har delats ut till samtliga medlemmar.

Föreningen har beställt en container för grovsopor till helgen vecka 16.
Får användas på lördag 23/4 och söndag 24/4.

OBS: Det är förbjudet att slänga farligt avfall i containern t.ex. elektronik, kemikalier, vitvaror.

Inför årsstämman söker valberedningen medlemmar som är intresserade av att åta sig förtroendeuppdrag. Ta chansen att vara med och påverka ditt boende genom att anmäla dig som kandidat!

För ytterligare information samt intresseanmälan, se fliken Valberedning.

Vi har uppdaterat sidan Frågor & Svar med information gällande byte av dörr.

Här försöker vi samla så mycket "matnyttig" information som möjligt och vi uppmanar alla att ta del av informationen.

Bomnyckel

För infart via bommen krävs en "A-nyckel, liten". Detta är en standardnyckel som finns att köpa hos låssmed. Detta om man har behov av infart på gården för t.ex. i- och urlastning.

För att tydliggöra hur en A-nyckel ser ut har vi även lagt upp en bild under Dokument.

Den radonmätning som utförts i fastigheten under 2015 har godkänts av Mölndals Kommun.

Det elektroniska låssystemet APTUS kommer uppdateras under lördagen 30/1.

Detta kan innebära ett kortare avbrott för nyckebrickorna vid entrédörrarna (preliminärt ca 5 min).

Skulle någon uppleva kvarstående problem att använda sin nyckelbricka så kan man ringa till styrelsetelefonen 0739-411174

Arkiv