Senaste nytt

2015 > 06

Skarp parkering gäller fr.o.m. 2015-07-01.

Vad göra om någon olovligen står på din plats?

Kontakta parkeringbolaget APCOA:s jour på 0771-401020 (de utfärdar parkeringsbot). Din egen bil får du tillsvidare ställa på besöksparkering och köpa parkeringslapp.

Se mer information under "Parkeringen".

Skarp parkering fr.o.m. 2015-07-01

På den hyresavi som skickats ut via HSB framgår vilken parkeringsplats som var och en blivit tilldelad.
Parkeringsnumrena är i den serie som börjar på 6, se exempel:
6001 är parkeringsplats nr 1
6050 är parkeringsplats nr 50
6110 är parkeringsplats nr 110.

Den som inte kan uttyda vilken parkeringsplats man fått tilldelad kan kontakta Rita Gullberg på HSB, 031-7768422.

Ett antal personer som hyr "vanlig" p-plats utan elstolpe har ändå blivit placerade på plats med elstolpe. Dessa personer får dock inga nycklar utdelade och kan ej använda elstolpen.

Skarp parkering fr.o.m. 2015-07-01

Vilken parkeringsplats var och en har blivit tilldelad framgår på den avgiftsavi som skickas ut v.24 - där står specificerat vilket parkeringsplatsnr som hyran avser.

De som hyr elplats har fått instruktion och nycklar till elstolpen utdelade idag.

"Skarp" parkering kommer börja gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Så snart som möjligt återkommer vi med en lista, där man kan se vilken plats man fått tilldelad. (tillgänglig inom kort!) De som hyr elplats kommer även få nyckel till elstolpen utdelad.

Tillsvidare gäller fortfarande ingen specifik parkeringsplats, utan alla som hyr parkeringsplats får lov att parkera i lediga förhyrda p-rutor

Vi har nu även en ny flik på hemsidan gällande Parkering.

Arkiv