Senaste nytt

2015 > 05

Föreningsstämman är genomförd och styrelsen har nu hållit konstituerande möte.
Informationen under Styrelse, Valberedning och Revisor är nu uppdaterad.

Föreningsstämman är genomförd och styrelsen kommer inom kort hålla konstituerande möte.

Därefter kommer uppdaterade uppgifter gällande styrelse, valberedning, internrevisor mm finnas tillgängliga via anslag och på hemsidan.

Nya ordningsregler har antagits och gäller för samtliga boende och besökande till fastigheten. Alla uppmanas ta del av dessa och du finner dem under Dokument.

En längre pågående diskussion med Erlandssons Bygg har nu avslutats. Endast ett fåtal av de ärenden som anmäldes i höstas godkändes falla under garantivillkoren och dessa ärenden har åtgärdats.

Övriga ärenden bedömdes inte falla under garantin och ev åtgärd är således någonting respektive boende själv ansvarar för.

Önskar man få hjälp med åtgärd finns möjlighet att felanmäla till HSB och be om ett kostnadsförslag.

Måndag 18/5, kl 18-21 i Bifrostkyrkan
 
Kallelse med dagordning har delats ut till samtliga medlemmar. Välkomna!

Arkiv