Senaste nytt

2015 > 04

När entreprenören öppnar upp parkeringarna så gäller tillsvidare ingen specifik parkeringsplats, utan alla som hyr parkeringsplats får lov att parkera i lediga p-rutor.

Vi återkommer så snart som möjligt med vilket parkeringsplatsnr var och en får, samt från vilket datum "skarp" parkering börjar.

Det finns fortfarande ett antal platser lediga med el-stolpe.

Med kupe-/motorvärmare kan du slippa skrapa rutor vintertid och undvika kallstarter på bilen, vilket minskar bränsleförbrukningen. Platserna med el-stolpar är även placerade närmare fastigheten.

Alla som önskar parkeringsplats med el-stolpe gör följande:
Skicka ett mail till tackdiket3@gmail.com senast 2015-04-30

Ange följande:
Ärende: El-plats
Namn:
Telefonnummer:
Lägenhetsnr:
OBS: Föreningens interna nr (1-136)

Asfaltering av båda parkeringsytorna startar 20/4, kl 07.00 och tar preliminärt 1 vecka. Under tiden måste ytorna vara helt fria från fordon för att garantera att asfalten blir lagd samt undvika asfaltsstänk på bilarna.

Tillfällig parkering
Efter överenskommelse med fastighetsägaren för Pedagogen Park får vi nyttja deras nyanlagda parkeringsyta utanför arbetstid, se karta under Dokument.

(Notera att inget ansvar tas för ev inbrottsrisk eller liknande.)

I övrigt hänvisar vi till andra externa parkeringar, t.ex. besökparkeringar, avgiftsparkeringar och gällande parkeringsregler.

Alla som önskar parkeringsplats med el-stolpe gör följande:
Skicka ett mail till tackdiket3@gmail.com senast 2015-04-30.

Ange följande:
- Ärende: El-plats
- Namn:
- Telefonnummer:
- Lägenhetsnr:

OBS: Föreningens interna nr (1-136)

(de som inte önskar el-stolpe behöver alltså inte aktivt göra någonting)

Ett antal parkeringsplatser utrustas nu med el-stolpar, så att man t.ex. kan ha motorvärmare kopplad till bilen vintertid.

Fr.o.m. 1 juli gäller nya parkeringsavgifter:
Parkering med el-stolpe inkl el: 375 kr/månad
Vanlig p-plats: 275 kr/månad

Tilldelning av platser görs efter behov (el-plats/vanlig plats) och nya placeringar kan bli aktuella.

Arkiv