Senaste nytt

2015 > 02

Har du synpunkter hur ditt boende skall skötas?

Valberedningen söker nya medlemmar till styrelse, revisor och valberedning.
För nomineringar och mer information kontakta Valberedningen.

Vi har sett över över förutsättningarna för garantibesiktning gällande badrumsrenoveringarna och stambytet som genomfördes 2010-2011.

Tidsram för just garantibesiktning gäller 2 år från slutbesiktning och har passerat sedan ett par år.

För att ändå se över den allmänna statusen så har vi under hösten samlat in svarstalonger där man fått lämna in ev anmärkningar.

Diskussion pågår för närvarande med Erlandssons Bygg gällande vilka anmärkningar som går på garantin och vi återkommer så snart diskussionerna är färdiga.

OBS: Flera av anmärkningarna gällde att vattnet rinner undan dåligt i dusch/badkar. Detta är någonting som man själv ansvarar för och åtgärdar via att rensa golvbrunnen.

HSB Portalen

Alla boende har nu tillgång till HSB Portalen, där man kan se uppgifter om sin bostad, avgiftsavier, föreningsdokument, status för felanmälan mm.

Tänk på att hålla uppdaterad profil under "mina sidor" så att HSB vid behov kan komma i kontakt med dig.

Parkeringarna

Tidplanen är reviderad och projektet beräknas klart under slutet av maj.
För uppdaterad tidplan se Dokument.

Information ges löpande, så snart ny information finns tillgänglig;
- övergripande via styrelsen
- mer detaljerat via entreprenören.

Tidplanen är reviderad och projektet beräknas klart under april.
För uppdaterad tidplan se Dokument.

Information ges löpande, så snart ny information finns tillgänglig;
- övergripande via styrelsen
- mer detaljerat via entreprenören.

Vår grannförening utför arbete på sin innergård. Under pågående arbete är gården avspärrad och de önskar framföra att det är viktigt att avspärrningen respekteras och att man inte går över gården.

Arkiv