Senaste nytt

2014 > 06

Nu finns blanketten "Ansvarsförbindelse ÅVC-kort" tillgänglig under dokument, för de som önskar kvittera ut ÅVC-kort.

Föreningsstämman är genomförd och information gällande styrelse, valberedning och revisor är nu uppdaterad.

För protokoll från föreningsstämman se Dokument.

Arkiv