Senaste nytt

2014

Parkeringarna

Efter utvärdering av åtta inkomna anbud har föreningen valt att anlita LP Entreprenad AB för totalrenovering av parkeringarna och projektet beräknas klart under våren.

Vissa arbeten har redan påbörjats, men uppehåll kommer ske över jul- och nyårshelgerna

Utförligare tidsplan och ritning kommer inom kort anslås vid miljöhuset.

Information kommer ges löpande;
- övergripande via styrelsen
- mer detaljerat via entreprenören.

Parkeringarna
Vi har fått in åtta anbud gällande renovering av parkeringarna. Vi återkommer med mer information och tidplan så snart som möjligt.

OVK-åtgärder
Arbetet med åtgärder från den obligatoriska ventilationskontrollen beräknas påbörjas under december.

Radonmätning
Radonmätning genomförs i fastigheten. Mätdosor och separat information har delats ut till berörda.

Trappbelysning
Trapp- och entrébelysning har varit i undermåligt skick och kommer bytas ut. Arbetet beräknas vara färdigt före årsskiftet.

Medlemsavgift
Fr.o.m. 2015-01-01 genomförs en höjning av medlemsavgiften till föreningen med 1%.

Hösttädningen är nu genomförd!
Stort tack till de som ställde upp och hjälpte till!

OBS: Ett antal ouppmärkta cycklar ställdes undan. Om någon efterfrågar dessa så hör av er till styrelsen.

Stambyte

Stambyte planeras nu genomföras i de två återstående badrummen i uppgång 6 och 16. Arbetet beräknas påbörjas vecka 41 och pågå ca 6-8 veckor.

Boende i de aktuella uppgångarna kommer få ytterligare information via anslag i entréerna. Tillsammans med HSB och entreprenören gör vi vårt yttersta för att alla boende skall påverkas i så liten grad som möjligt.

I samband med detta gör vi även en översyn av de tidigare genomförda badrumsrenoveringarna. Separat information gällande detta kommer delas ut inom kort.

Höststädning

Lördag 11 oktober kl 10.00-13.00

Vi hjälps åt att städa vår gård och tar även ut en container så att man kan passa på att rensa ur sitt förråd och slänga grovsopor. Fika serveras och allt deltagande uppskattas!

OBS: Märk upp din cykel med namn + lägenhetsnr. Ouppmärkta cyklar kommer ställas undan och till slut slängas om ingen efterfrågar dem.

Dagens ros till Marie Bjelkström och Inger Hernvall i uppgång 10  som på eget initiativ köpte in en ny flaggstångsvimpel till föreningen, då den gamla var trasig!

För infart via bommen krävs en "A-nyckel, liten". Detta är en standardnyckel som finns att köpa hos låssmed, t.ex. Mölndals Låsservice på Bergmansgatan 22.

Detta om man har behov av infart på gården för t.ex. i- och urlastning.
 (Föreningen har endast begränsad möjlighet till utlåning av nyckel.)

Den brevlåda som tidigare suttit vid tvättstugan är nu borttagen. Den som önskar lämna brev till styrelsen hänvisas till föreningens trappbrevlåda, i uppgång 14.

Nu finns blanketten "Ansvarsförbindelse ÅVC-kort" tillgänglig under dokument, för de som önskar kvittera ut ÅVC-kort.

Föreningsstämman är genomförd och information gällande styrelse, valberedning och revisor är nu uppdaterad.

För protokoll från föreningsstämman se Dokument.

Onsdag 28 maj 2014, kl 18.00

Välkomna till årets föreningsstämma som vi likt tidigare år håller i Bifrostkyrkan.
Kallelse med dagordning har delats ut till samtliga bostadsrättsinnehavare.

För årsredovisning avseende 2013 se Dokument.

Funktionskontroll av ventilationssystemen kommer utföras i samtliga lägenheter med start v.21. Certifierad kontrollant från GK kommer utföra arbetet och ytterligare avisering kommer gå ut innan arbetet startar.

Vårstädningen är nu genomförd!
Stort tack till det glada gäng som ställde upp och hjälpte till!

OBS: 3 st ouppmärkta slitna cycklar ställdes undan. Om någon efterfrågar dessa så hör av er till styrelsen.

Lördag 26 april kl 10.00-13.00

Vi hjälps åt att städa vår gård och tar även ut en container så att man kan passa på att rensa ur sitt förråd och slänga grovsopor. Fika serveras och allt deltagande uppskattas!

OBS: Märk upp din cykel med namn + lägenhetsnr. Ouppmärkta cyklar kommer ställas undan och till slut slängas om ingen efterfrågar dem.
OBS:
Containern får endast nyttjas under lördagen.

För uppdaterad info gällande parkeringen se underhåll.

De som önskar lämna motioner till föreningsstämman måste göra detta senast 1 april, för att motionen skall hinnas bifogas kallelsen till stämman.

Vi ber om att motionerna skall innehålla namn, lägenhetsnr och telefonnummer så att vi kan kontakta er vid frågor. Motionen lämnas skriftligen, se kontakta oss.

Stämman kommer genomföras under våren och separat kallelse med datum/plats kommer.

Vi har aktiverat en styrelsetelefon för att öka tillgängligheten. Se mer info under Kontakt.

Pga övergång till HSB måste alla som betalar hyra/avgift via autogiro fylla i nya blanketter till HSB. Även de som har E-faktura kan påverkas. För hjälp/frågor kontakta HSB Mölndal, 031-7768400. Mån-fre kl 9-12, 13-15.

Arkiv