Porttelefon

För att lägga till och koppla ert telefonnummer till porttelefonen (APTUS) behöver varje boende som önskar få sitt namn inlagt lämna in en samtyckesblankett till styrelsen i enlighet med GDPR. 

Blanketten, som finns bifogad nedan, lämnas således in till styrelsen via styrelsebrevlådan och ert namn kommer sedan läggas in i porttelefonen.