Skarp parkering!

Skarp parkering gäller fr.o.m. 2015-07-01.

Vad göra om någon olovligen står på din plats?

Kontakta parkeringbolaget APCOA:s jour på 0771-401020 (de utfärdar parkeringsbot). Din egen bil får du tillsvidare ställa på besöksparkering och köpa parkeringslapp.

Se mer information under "Parkeringen".