Skarp parkering

Skarp parkering fr.o.m. 2015-07-01

Vilken parkeringsplats var och en har blivit tilldelad framgår på den avgiftsavi som skickas ut v.24 - där står specificerat vilket parkeringsplatsnr som hyran avser.

De som hyr elplats har fått instruktion och nycklar till elstolpen utdelade idag.