Parkering

"Skarp" parkering kommer börja gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Så snart som möjligt återkommer vi med en lista, där man kan se vilken plats man fått tilldelad. (tillgänglig inom kort!) De som hyr elplats kommer även få nyckel till elstolpen utdelad.

Tillsvidare gäller fortfarande ingen specifik parkeringsplats, utan alla som hyr parkeringsplats får lov att parkera i lediga förhyrda p-rutor

Vi har nu även en ny flik på hemsidan gällande Parkering.