Parkeringarna

Tidplanen är reviderad och projektet beräknas klart under april.
För uppdaterad tidplan se Dokument.

Information ges löpande, så snart ny information finns tillgänglig;
- övergripande via styrelsen
- mer detaljerat via entreprenören.